"If you think adventure is
dangerous, try routine. It's leathal."
Paulo Coelho

 

 

Visie

Wij leven in een dualistische, polariserende, OF/OF wereld. 

Licht of donker, krachtig of zwak, blank of zwart, moedig of laf, ijverig of lui, oud of jong, boos of lief, man of vrouw…
Vanuit de opvoeding en de maatschappij wordt de ene pool bejubeld en de tegenpool veroordeeld. Maar alle tegenpolen zijn overal in alles en iedereen aanwezig. Beide zijn nodig voor het geheel, zoals een batterij beide polen nodig heeft om energie te kunnen genereren. Het is niet OF/OF, maar EN/EN... Aanvaarden dat beide polen deel uitmaken van het leven hier op aarde, aanvaarden dat je beide polen ook in jezelf draagt, schept zoveel ruimte, vrijheid, en keuzemogelijkheden!

Keuzemogelijkheden om je eigen pad te bewandelen...

Vanaf je prille bestaan, nog voor je geboorte, word je bedolven onder verlangens, angsten, behoeften, overtuigingen, dromen en waarden van anderen: familie, vrienden, school, werkgevers, maatschappij, enz. En natuurlijk houd je daar al dan niet bewust rekening mee, want je wil er toch bij horen? En zo vergeet je stilaan wie je zelf bent. Wat jouw verlangens, angsten, behoeften, overtuigingen, dromen en waarden zijn. Maar wat je onderdrukt, vraagt vroeg of laat om aandacht, als een verwaarloosd kind. Je relaties zijn niet bevredigend, je werk geeft geen voldoening, je zit niet goed in je vel, je wordt ziek…Iets in jou wil gezien/gehoord worden …

Hoe zou het zijn om die dikke stoflaag van je af te schudden? Om alle wonderbaarlijke authentieke plekjes in jezelf te ontdekken? En hun schoonheid en puurheid, ruig of fragiel, te koesteren? Aandacht te hebben voor al wat in jou leeft maar niet mocht zijn om welke reden ook?

Hoe zou het voelen om weer vrij te ademen en te bewegen? Om weer jouw vonk te voelen? En ze aan te wakkeren, tot je vuur weer oplaait en je schittert op jouw unieke pad?

Door te ont-dekken en te verwelkomen wat zo lang verstoten werd, kan je evenwicht brengen in alles wat in jou leeft. Om dan vanuit dat evenwicht, je Inner Pole Position in te nemen en te gaan Leven vanuit je totaliteit, je eigen scheppingskracht. 

Duik je mee in dat verfrissend avontuur?

Ik wens jou een boeiende ont-dekkingsreis naar je authentieke Zelf!

(Pole position is een term uit de gemotoriseerde sporten. Het is de beste plaats op de eerste rij bij de start van een wedstrijd en geeft dus een aanzienlijk voordeel in de race.

www.innerpoleposition.be | webdesign CtrlZ | © CtrlZ 2023